Tło Wielkopolska

Sierakowski Park Krajobrazowy

Przejdź na mapę

Zadaniem parku jest ochrona krajobrazu polodowcowego z licznymi pagórkami morenowymi, rynnami jeziornymi dolinami rzek, wydmami oraz rozległymi kompleksami leśnymi.

Sierakowski Park Krajobrazowy usytuowany jest w jego północnej części województwa wielkopolskiego, nieopodal Puszczy Noteckiej. Park utworzono na rozległych pagórkowatych terenach leśnych, z których ponad 7% stanowią jeziora i rzeki. Park ochrania unikatowy krajobraz polodowcowy pełen pagórków o charakterze morenowym, wydm oraz rynien jeziornych i dolin rzek. Porastają go lasy, głównie mieszane oraz buczyny w południowej części, w północnej zaś znajduje się więcej wydm, na których usytuowały się bory sosnowe. Obie te części rozdziela płynąca przez północ parku Warta.

Komentarze

Brak wyników

0.0/5

Liczba ocen: 0

Telefon